Programy

Wszystkie programy działają pod systemem Windows i są dostępne tu.

Axelrod
Program Axelrod wykorzystuje algorytm genetyczny do rozwijania strategii dla iteracyjnego dylematu więźnia.
Benford
Program Benford oblicza częstość występowania cyfr na znaczącym miejscu dla różnych zbiorów danych i porównuje wyniki z rozkładem Benforda.
Bernoulli
Program Bernoulli oblicza liczbę występowania bloków złożonych z jedynek w ciągach wpisanych ręcznie i w przypadkowych ciągach wygenerowanych przez komputer.
Bertrand
Program Bertrand illustruje słynny paradoks Bertranda.
Buffon
Program Buffon symuluje serię rzutów monetą, oblicza procent otrzymanych reszek oraz pokazuje jak wartość ta zmienia się w trakcie eksperymentu.
Cantor
Program Cantor pozwala definiować figury samopodobne za pomocą graficznego interfejsu.
Conway
Program Conway ilustruje słynną grę w życie.
Ehrenfest
Program Ehrenfest symuluje ewolucję układu psy+pchły opisanego przez Paula Ehrenfesta.
Euler
Program Euler próbuje znaleźć najkrótszą drogę Hamiltona w danym grafie analizując wszystkie możliwe permutacje wierzchołków.
Feigenbaum
Program Feigenbaum służy do tworzenia map odwzorowań chaotycznych odkrytych przez Mitchella Feigenbauma.
Galton
Program Galton symuluje zachowanie deski Galtona i porównuje wyniki z wykresem funkcji Gaussa.
Holland
Program Holland znajduje maksimum funkcji za pomocą algorytmu genetycznego.
Hopfield
Program Hopfield za pomocą sieci neuronowej uczy się rozpoznawać ręczne pismo użytkownika.
Huffman
Program Huffman wykorzystuje algorytm Huffmana do wyliczenia optymalnej strategii pytań w grze "dwadzieścia pytań" oraz do kompresji plików.
Hyman
Program Hyman wykonuje uproszczoną wersję doświadczenia Hymana: pokazuje zależność czasu reakcji użytkownika od liczby dostępnych możliwości.
Lorenz
Program Lorentz ilustruje efekt motyla odkryty przez Edwarda Lorenza przy badaniu modeli zjawisk meteorologicznych.
Mandelbrot
Program Mandelbrot służy do oglądania fraktali, takich jak słynny żuk Mandelbrota.
Pasteur
Program Pasteur stosuje automat komórkowy dla zbadania, w jakich warunkach dochodzi do wystąpienia epidemii.
Poe
Program Poe dokonuje statystycznej analizy danego tekstu i na jej podstawie określa język, w którym tekst ten został napisany.
Schelling
Program Schelling wdraża model Schellinga segregacji rasowej.
Shannon
Program Shannon oblicza entropię informacyjną według wzoru Shannona dla danego rozkładu prawdopodobieństw.
Sierpinski
Program Sierpinski generuje trójkąt Sierpińskiego i pokrewne figury za pomocą błądzenia przypadkowego.
Smoluchowski
Program Smoluchowski ilustruje ruch Browna grupy cząstek modelowany błądzeniem przypadkowym w jednym, dwu i trzech wymiarach.
Turing
Program Turing symuluje działanie maszyny Turinga.
Ulam
Program Ulam stosuje metodę Monte Carlo do obliczania całek oznaczonych.

English version | Strona główna | Opis | Spis treści | Programy | Errata | Zakupy | Pliki | Linki | Okładka| Kontakt