Pliki

Uwaga: Poniższe pliki są plikami tekstowymi. Jednak ze względu na ich duży rozmiar (każdy zawiera milion znaków), nie wskazane jest otwieranie ich za pomocą podstawowego edytora takiego jak Notatnik, czy też w przeglądarce. Edytor, lub przeglądarka może usiłować załadować cały plik do pamięci, w efekcie zawieszając się na dłuższy czas. Radzimy zatem skorzystanie z opcji “Schowaj jako...” i następne otwarcie pliku programem WordPad, lub innym bardziej zaawansowanym edytorem, lub programem do obróbki danych.

Rozszerzenia dziesiętne liczb niewymiernych (pierwsze milion cyfr) przy różnych podstawach, wygenerowane przez program Mathematica.

PiB2.txt (1 000 000 bytes) Liczba pi przy podstawie 2
PiB10.txt (1 000 000 bytes) Liczba pi przy podstawie 10
PiB36.txt (1 000 000 bytes) Liczba pi przy podstawie 36
EB2.txt (1 000 000 bytes) Liczba e przy podstawie 2
EB10.txt (1 000 000 bytes) Liczba e przy podstawie 10
Sqrt2B2.txt (1 000 000 bytes) Pierwiastek z dwóch przy podstawie 2
Sqrt2B10.txt (1 000 000 bytes) Pierwiastek z dwóch przy podstawie 10

“Doskonale” przypadkowe sekwecje cyfr przy podstawie 36. Źródłem losowej informacji są dane zawarte na płycie wydanej jako Numerical Recipes Code CD-ROM, by Press et. al. Dane te zostały wygenerowane za pomocą sprzętowego generatora liczb losowych w połączeniu z wyrafinową funkcją mieszającą. Zmiana podstawy została wykonana za pomocą programu Mathematica.

TrueRnd1B36.txt (1 000 000 bytes) Pierwsza losowa sekwencja
TrueRnd2B36.txt (1 000 000 bytes) Druga losowa sekwencja
TrueRnd3B36.txt (1 000 000 bytes) Trzecia losowa sekwencja

English version | Strona główna | Opis | Spis treści | Programy | Errata | Zakupy | Pliki | Linki | Okładka| Kontakt